Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından Memur ve Hizmetliler Fazla Çalışma Ücreti Alacak!

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarından Memur ve Hizmetliler Fazla Çalışma Ücreti Alacak! Özel

Bilindiği üzere Okullarımızda eğitim-öğretim yılı boyunca hafta sonları öğrencilerimizin daha iyi yetişmeleri amacıyla destekleme ve yetiştirme kursları açılmakta ve açılan bu kurslardan öğretmenler ilave ek ders ücreti almakta iken, memur ve hizmetlilere hiç bir ödeme yapılmamaktaydı. Fakat 2016-2017 KAMU GÖREVLİLERİNİN GENELİNE VE HİZMET KOLLARINA YÖNELİK MALİ VE SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN 2016 VE 2017 YILLARINI KAPSAYAN 3. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME mutabakat metninin EĞİTİM, ÖĞRETİM VE BİLİM HİZMET KOLUNA İLİŞKİN TOPLU SÖZLEŞME bölümünün 23. maddesi gereğince açılan bu kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere aylık 50 saati geçmemek kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir hükmü yer almaktadır! Mutabakat metni hükmü aynen şu şekildedir; 

Kurs merkezlerinde görev yapan diğer personel

Madde 23- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerde kurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.

Bu madde hükmüne göre okullarımızda görevli ve destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan memur ve hizmetlilerin aylık 50 saat fazla çalışma ücreti alacakları açıkça belirtilmiştir. Tüm eğitim çalışanlarına önemle duyurulur! AND-SEN GENEL MERKEZİ

Bu gönderiyi paylaş

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter